Инспекция

Инспекция на CMM

Инспекция на CMM е широко използван в машиностроенето, автомобилната индустрия, електронната индустрия, аерокосмическата индустрия и националната отбранителна промишленост и други отдели и се превърна в незаменим измервателен уред за модерна промишлена инспекция и контрол на качеството. Включените сектори и индустрии са много широки. В обхвата на приложение Инспекция на CMM обхваща основно механични части и електронни компоненти и различни допуски на формата и позиционните допуски. Използването на метода за проверка на CMM може по-добре да прецени грешката между действителния елемент и идеалния елемент на детайла.

Инспекцията на CMM е използването на CMM за проверка и измерване на толеранса на формата и позицията на продукта. Определете дали грешката на продукта е в рамките на толеранса. Нарича се още CMM измерване. С бързото развитие на съвременната автомобилна индустрия, аерокосмическата индустрия и машинната индустрия. Инспекцията на CMM се превърна в конвенционален метод за откриване. Тя е все по-важна за преработката и производството.