Отливане под налягане

Процес на леене под налягане

Процесът на леене под налягане е процес на обединяване на налягането, скоростта и времето с помощта на три основни елемента: машина, матрица и сплав. При термична обработка на метал наличието на налягане е основната характеристика, която отличава процеса на леене под налягане от другите методи на леене. Леенето под налягане е специален метод на леене, който се развива бързо в съвременната технология за обработка на метали. Това е процесът на пълнене на матрицата с разтопен метал под високо налягане и висока скорост и кристализиране и втвърдяване под високо налягане, за да се образува отливка. Високото налягане и високата скорост са основните характеристики на леенето под налягане. Обикновено използваното налягане е десетки MPa, скоростта на пълнене (скорост на вратата) е около 16 до 80 m/s, а времето за запълване на разтопения метал в кухината на матрицата е изключително кратко, около 0,01 до 0,2 секунди.

Тъй като продуктите, произведени по този метод, имат предимствата на висока производствена ефективност, опростен процес, високо ниво на толерантност на леене, добра грапавост на повърхността и висока механична якост, могат да бъдат спестени голям брой процеси и оборудване на обработка и могат да бъдат спестени суровини . Важна част от леярската индустрия на моята страна.