Производствено оборудване

имаме вътрешно първокласно производствено оборудване и оборудване за тестване на производството:

1 0 комплекта машини за леене под налягане от 8 8 тона до 8 0 0 тона,

9 комплекта C N C обработващи центри,

4 комплекта машина за бластиране,

7 комплекта пробивна машина и 9 комплекта C N C стругове в къщата,

Предлагат се също машина за проверка на C M M и машина за изпитване на опън.